• Bakhurynskyi Barristers
  • Блог
  • Укладення та виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті: постанова Великої Палати ВС

Валюта

24 Січня 2022

Якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Відповідно до чинного законодавства гривня має статус універсального платіжного засобу, який без обмежень приймається на всій території України. Однак заборони на виконання грошового зобов’язання в іноземній валюті, у якій воно зазначено в договорі, чинне законодавство не містить.

Гривня як національна валюта – єдиний законний платіжний засіб на території України. Сторони, якими можуть бути як резиденти, так і нерезиденти, – фізичні особи, які перебувають на території України, у разі укладення цивільно-правових угод, які виконуються на території України, можуть визначити в грошовому зобов’язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті. Відсутня заборона на укладення цивільних правочинів, предметом яких є іноземна валюта, крім використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці на тимчасово окупованій території України.

Тому як укладення, так і виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті, зокрема вкладу, не суперечить чинному законодавству. Отже, як вклад, так і нарахування на нього мають здійснюватися в тій валюті, яка була внесена на банківські рахунки фізичними особами, і при розрахунку трьох процентів річних має братися за основу розмір заборгованості, визначений в іноземній валюті.

Велика Палата Верховного Суду враховує, що грошове зобов’язання між сторонами виражене в іноземній валюті – доларах США, тому при розрахунках процентів та інших стягнень за основу береться розрахунок заборгованості в доларах США, що відповідає практиці Великої Палати Верховного Суду та підтверджується таким.

Ознайомитися з Постановою Великої Палати Верховного Суду від 09.11.2021 у справі № 320/5115/17 можна за посиланням:https://reyestr.court.gov.ua/Review/101424464?fbclid=IwAR3RsaYeBlBBPg9HcO8k2fbB4vULDuG1QXGwKvBvyCbzxDTt8baThZsEgVU

Вам потрібна допомога?

Ваші надійні адвокати з англійськими традиціями успіху